Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

SZKPV 2023

Az idei verseny 2023. május 19-én sikerrel lezajlott. Gratulálunk minden résztvevőnek!

A feladatsor és a megoldások immár elérhetőek:

A versenyről

A Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny (SZKPV) egy évente megrendezendezésre kerülő rangos megmérettetés, melyen a szerves kémia iránt érdeklődő alap- és mesterszakos egyetemi hallgatók, valamint középiskolások egyaránt próbára tehetik felkészültségüket, problémamegoldó készségüket. Célja, hogy a hallgatók olyan elgondolkodtató, érdekes és életszerű szerves és biokémiai problémák megoldásával bizonyítsák rátermettségüket, melyekkel a kutatói életpálya során is találkozhatnak. A verseny 2010 óta kerül megrendezésére az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszékén, az elmúlt években pedig bekapcsolódott a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéke, valamint a SE Szerves Vegytani Intézete is. 2023-ban a szervezést az ELKH Organokatalízis Kutatócsoportja vette át

Lebonyolítás, szabályok

Az egyfordulós, írásbeli versenyre minden évben a tavaszi félévben kerül sor. A versenyre 3 kategóriában lehet jelentkezni: középiskolás, BSc, és MSc/osztatlan kategória. Mindhárom kategóriában versenyzők ugyanazt a 15 feladatból álló írásbeli feladatsort oldják meg, amelyet a beérkezett javaslatok alapján az ELKH, ELTE, BME és SE kutatóiból és oktatóiból álló versenybizottság állít össze. A legjobb versenyzőket kategóriánként díjazzuk.

A feladatsor megoldására három óra áll rendelkezésre, a megoldáshoz bármilyen kézzel írott vagy nyomtatott irodalom felhasználható. Elektronikus eszközök használata, valamint a könyvek közös használata azonban nem megengedett.

A dolgozatok kijavítását az ELKH Organokatalízis Kutatócsoport kutatói és doktorandusz hallgatói végzik.

Díjazás

A versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók pénz- illetve könyvjutalomban részesülnek.

Versenybizottság

A verseny lebonyolításáért és a feladatlap összeállításáért a Versenybizottság felel. A bizottság tagjai:

 • Dr. Varga Szilárd tudományos munkatárs (ELKH, Organokatalízis Kutatócsoport), a bizottság elnöke
 • Dr. Bánóczi Zoltán egyetemi adjunktus (ELTE Szerves Kémiai Tanszék)
 • Dr. Csámpai Antal egyetemi tanár (ELTE Szerves Kémiai Tanszék)
 • Dr. Dunkel Petra adjunktus (SE Szerves Vegytani Intézet)
 • Dr. Durkó Gábor mesteroktató (ELTE Szerves Kémiai Tanszék)
 • Dr. Keglevich Péter egyetemi adjunktus (BME Szerves Kémiai és Technológiai Tanszék)
 • Dr. Kupai József egyetemi docens (BME Szerves Kémiai és Technológiai Tanszék)
 • Dr. Láng Emma mesteroktató (ELTE Szerves Kémiai Tanszék)
 • Dr. Tolnai Gergely adjunktus (ELTE Szerves Kémiai Tanszék)
 • Dr. Turczel Gábor tudományos munkatárs (ELKH, Zöld Kémia Kutatócsoport)
 • Zagyi Péter középiskolai tanár (Németh László Gimnázium, Budapest)
 • Angyal Péter tudományos segédmunkatárs (ELKH, Organokatalízis Kutatócsoport)
 • Hegedüs Kristóf tudományos segédmunkatárs (ELKH, Organokatalízis Kutatócsoport)
 • Szobota András tudományos segédmunkatárs (ELKH, Organokatalízis Kutatócsoport)
 • Dudás Ádám tudományos segédmunkatárs (ELKH, Organokatalízis Kutatócsoport), a bizottság titkára

2010-2015 között a Versenybizottság elnöki feladatait Dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanár, 2016-2022 között Dr. Szabó Dénes egyetemi docens látta el. A verseny technikai lebonyolításáért felelős szervezőtitkár 2010-2012 között Csóka Tamás, 2013-2015 között Dr. Nemes Anikó, a 2016-2022 közötti időszakban pedig Dr. Durkó Gábor volt.

Támogatóink

A 2023. évi verseny a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., az Egis Gyógyszergyár Zrt., a EUROAPI Hungary Kft., a Ximo Hungary Kft, a Magyar Kémikusok Egyesülete, és a Hildegard Alapítvány támogatásával valósul meg.

Korábbi versenyek

A 2022 előtti versenyek nyerteseinek listái, illetve a feladatsorok és azok megoldásai az alábbi linken érhetőek el:

https://szkpv.elte.hu/